Organisatie

 

Multidisciplinair team

Doel van It Buro is om samenhangend aanbod van zorg te leveren aan patiënten. Niet alleen naast elkaar werken in het gebouw, maar waar mogelijk ook met elkaar, om zodoende optimale en efficiënte zorg te kunnen bieden. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken.

Men werkt samen op collegiale basis en gelijkwaardigheid op grond van de eigen deskundigheid en professionaliteit.

Beheer

Fysio Actief treedt op als beheerder van het gebouw.

De beheerder draagt zorg voor:

  • Schoonmaak: aansturen en controleren van de schoonmaak;
  • Tuinonderhoud;
  • Beheer en onderhoud: vervangen van lampen, bijvullen van koffieautomaten, controle op naleving van de afgesloten contracten;
  • Veiligheid, BHV en calamiteitenplan: de beheerder heeft de functie van BHV-er en is verantwoordelijk voor het bijhouden en implementeren van het ontruiming- en calamiteitenplan, in samenwerking met het Hoofd BHV;
  • Inkoop;
  • Sleutelbeheer en verhuiscoördinatie.

 

Fysio-Actief, beheerder

Postadres: Kleinzand 169 – 8601 BG – Sneek, t.a.v. it Buro
bereikbaar van 8.00-17.00 uur, maandag t/m vrijdag via tel.nr: 0515-870005 of mail: info@fysio-actief.nl

In geval van brand, inbraak of ongeregeldheden, na melding via de alarmnummers van brandweer en politie, contact opnemen met de beheerder.