It Buro Bolsward

Hét centrum voor Gezondheid en Vitaliteit in Bolsward!

In It Buro hebben zich diverse disciplines gevestigd. Een compleet aanbod waarin de deelnemers elkaar versterken en waar de benadering van de totale mens van groot belang is.

ER IS WEER RUIMTE BESCHIKBAAR IN IT BURO

BELANGSTELLING?

Mail info@fysio-actief.nl of bel Fysio-Actief: 0515-434355